Credits

  • CSS template: Imprimis
  • Icons: Magic Marker
  • Kaartmateriaal & routebeschrijving: Google Maps ( - Tele Atlas)
  • Javascript foto's: door Suzanne Arnold (voor JavaScript Kit)
  • Fotoapparatuur: bruikleen G. Schepens & S. Maes
  • Foto's & ontwerp visitekaartje: Tom Maes
  • Informatieverstrekking & conceptualisatie: Guido Maes
  • Advies & verificatie: Maryse Janssens
  • Webmaster (lay-out, teksten, algemeen design): Tom Maes